You have no items in your shopping cart.
Search
Filters

Kastar academy

VIZE KASTAR AKADEMIE

Bike Akademie byla založená v roce 2005. V březnu 2017 jsme změnili její název na KASTAR AKADEMIE. Našimi workshopy již prošlo více jak 1 100 účastníků.

Zaměřujeme se na profesní vzdělávání v oboru PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL s cílem pozvednout konkurenceschopnost prodejců jízdních kol a zkvalitnit úroveň poskytovaných servisních a odborných služeb. V České republice momentálně neexistuje kompletní profesní kvalifikace (dále PK) formou denního studia na učilištích či středních školách. Nabízí se však možnost získat PK složením profesní zkoušky. Vzdělávací témata a workshopy KASTAR AKADEMIE jsou zaměřené na standardy a kompetence  podle níže uvedených PK:

  1. MECHANIK JÍZDNÍCH KOL (23-069-H to je kód v Národní soustavě kvalifikací - celá verze je v přiloženém PDF)  Jsme také již Aurorizovanou osobou pro provádění zkoušek
  2. MECHANIK PRO PRODEJ JÍDNÍCH KOL (odborný prodavač)
  3. MECHANIK ELEKTROKOL
  4. MECHANIK PRO VÝROBU JÍZDNÍCH
  5. CYKLOMECHANIK SPORTOVNÍHO TÝMU

Všechny PK jsou schválené. Podrobnější informace naleznete zde: www.narodnikvalifikace.cz.

Na tvorbě těchto PK se podíleli zástupci asociací AVDK, ASPK, Pedálsport, ekolo.cz, Kastar, výrobci kol a mnoho dalších maloobchodních prodejců a jejich mechaniků.

Po složení zkoušky získá uchazeč kvalifikaci na úrovni výučního listu (úroveň vzdělání 3) v uvedeném oboru, který je platný v celé EU a bude podložený Osvědčením Ministerstva průmyslu, které je garantem těchto PK.

Hodnotící standardy Mechanik jízdních kol